Zakres usług

Doświadczenie zdobyte na przestrzeni kilkunastu lat pozwala nam zaproponować szeroki wachlarz usług w zakresie prawa cywilnego. Przede wszystkim zajmujemy się projektowaniem i konsultacją umów, przygotowywanie opinii prawnych, prowadzeniem negocjacji, a także reprezentowaniem Klientów przed sądem.

Świadczymy usługi z dziedziny:

  • spraw gospodarczych
  • ­obsługi prawnej
  • nieruchomości (zasiedzenie, ochrona własności i posiadania)
  • spraw o zapłatę, windykacja należności
  • ­odpowiedzialności za niewykonanie oraz nienależyte wykonanie zobowiązania
  • spraw o eksmisję
  • zniesienia współwłasności
  • ­najmu lokali