# Bez kategorii

Odwołanie darowizny – kiedy jest możliwe?

Odwołanie darowizny następuje w formie pisemnego oświadczenia darczyńcy, które to oświadczenie wywołuje skutki prawne z chwilą dostarczenia go do obdarowanego.

Kiedy można odwołać darowiznę?

Odwołanie darowizny najczęściej wiąże się z postawą obdarowanego. Może też wiązać się z sytuacją majątkową w jakiej znalazł się darczyńca.

Możliwe przyczyny odwołania darowizny :

  • rażąca niewdzięczność obdarowanego np. nieudzielanie pomocy darczyńcy w chorobie; pobicie darczyńcy, (nieważne jest czy darowizna została wykonana czy jeszcze nie ),
  • istotne pogorszenie się sytuacji majątkowej darczyńcy → istotne oznacza np. niemożność utrzymania się darczyńcy ( dotyczy tylko darowizny, która nie została jeszcze wykonana)