# Bez kategorii

EKSMISJA – czym jest i komu grozi?

Eksmisja to usunięcie osoby z zajmowanego lokalu lub nieruchomości. Pod tym pojęciem należy rozumieć wszelkie czynności, zarówno te faktyczne jak i prawne, zmierzające do opróżnienia lokalu lub nieruchomości z osób i rzeczy oraz wydanie go uprawnionej osobie.

Podstawą żądania eksmisji jest stan, w którym osoba zajmująca lub władająca lokalem, nie ma do tego tytułu prawnego. Stan ten może wynikać z samowolnego zajęcia lokalu lub zakończeniem trwania stosunku prawnego, na podstawie którego można używać rzeczy cudzej. Jeżeli wystąpią szczególne okoliczności oraz przepis na to pozwala można eksmitować osobę która dysponuje tytułem prawnym.

Orzekając o opróżnieniu mieszkania, sąd zawsze powinien wskazać, czy osobie eksmitowanej przysługuje prawo do lokalu socjalnego, albo że nie ma takiego uprawnienia. Jest to bardzo istotne dla eksmitowanego, ponieważ łączy się z tym jego prawo do okresu ochronnego od 1 listopada do 31 marca. W tym czasie nie usuwa się z mieszkania osób którym nie wskazano lokalu, do którego ma nastąpić przekwaterowanie.

Ochrony są pozbawione osoby, którym sąd nakazał wyprowadzkę, bo stosowały przemoc w rodzinie albo wykraczały w sposób rażący albo uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, niewłaściwie zachowywały się i dlatego czyniły uciążliwym korzystanie z innych mieszkań w tym budynku. Nie korzystają z niej również lokatorzy, którzy zajęli mieszkanie bez tytułu prawnego.

Jednakże sąd nie może orzec o braku prawa do lokalu socjalnego wobec: kobiet w ciąży, małoletniego, niepełnosprawnego, ubezwłasnowolnionego, obłożnie chorego, emeryty lub rencisty którzy spełniają kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej, osoby mającej status bezrobotnego.

Warto też powiedzieć czym jest lokal socjalny.

Lokal socjalny jest lokalem nadającym się do zamieszkania, jednak może być o obniżonym standardzie, którego powierzchnia na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być niższa niż 5 mkw., a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa – 10 mkw. Do lokalu musi być doprowadzony prąd i zapewnione ogrzewanie. Warunkiem jest również dostęp do bieżącej wody oraz kuchni i łazienki, które mogą znajdować się w na zewnątrz lokalu, stanowiąc części wspólne.