# Bez kategorii

Rozwiązanie umowy o dożywocie

Umowa o dożywocie służy uregulowaniu stosunków w zakresie alimentacji. Jest to umowa:

→ odpłatna,

→ zobowiązująca,

→ wzajemna,

→ losowa .

 Co jest treścią umowy o dożywocie ?

 Jest to zobowiązanie właściciela nieruchomości do przeniesienia jej własności na nabywcę oraz zobowiązanie wzajemne nabywcy do zapewnienia dożywotniego utrzymania zbywcy, ewentualnie osoby bliskiej tego podmiotu ( dożywotnika ) , czyli zobowiązuję się on przyjąć uprawnionego do siebie jako domownika, zapewnić mu wyżywienie, mieszkanie, ubranie, pomoc w chorobie, a w razie śmierci zajęcie się sprawami pogrzebu.

Kiedy może taka umowa zostać rozwiązana ?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami umowę o dożywocie sąd może rozwiązać w wypadkach wyjątkowych na żądanie zobowiązanego lub dożywotnika, jeżeli dożywotnik jest zbywcą nieruchomości . Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego wyjątkowa sytuacja zachodzi wtedy, gdy zobowiązany porzuca nieruchomość i pozostawia dożywotnika bez opieki .