# Bez kategorii

Ktoś podstępem zmusił Cię do złożenia oświadczenia woli? Sprawdź co możesz wtedy zrobić

Podstęp ma miejsce w sytuacji, w której złożone przez nas oświadczenie woli jest następstwem błędu, który wywołała celowo druga strona umowy w celu uzyskania określonej korzyści lub oświadczenia o określonej treści (działanie podstępne). Jeżeli w ten sam sposób postąpiła względem nas osoba trzecia, ale strona, której złożyliśmy oświadczenie woli wiedziała o wprowadzaniu nas w błąd i nie poinformowała nas o tym również mamy do czynienia z podstępem. W obu przypadkach możemy uchylić się od skutków czynności prawnej, które wywołało by złożone przez nas oświadczenie woli. Jednak podstępne działanie drugiej strony musimy udowodnić, a właściwie dowieść, że złożone oświadczenie woli jest wynikiem działania strony, której oświadczenie zostało złożone, i że bez jej „aktywności” (manipulacji) nie złożylibyśmy oświadczenia o określonej treści. Również zatajenie określonych informacji, w sytuacji gdy istniał obowiązek ich udzielenia można uznać za świadome działanie w celu uzyskania oświadczenia woli określonej treści (podstęp).

Aby uchylić się od skutków czynności prawnej wywołanej podstępem adresata lub osoby trzeciej, o której podstępnym działaniu wiedział adresat oświadczenia należy złożyć pisemne oświadczenie o dokonaniu wadliwego oświadczenia woli i o uchyleniu się od jej skutków prawnych adresatowi oświadczenia dotkniętego wadą. Złożenie oświadczenia o uchyleniu się od skutków czynności prawnej wywołanej podstępnie uzyskanym oświadczeniem woli jest możliwe najpóźniej rok od jego wykrycia.

W przeciwieństwie do oświadczenia woli dotkniętego wadą błędu, uchylenie się od skutków oświadczenia woli złożonego w wyniku świadomego wprowadzenia w błąd czyli podstępu nie wymaga, aby błąd ten był istotny czy dotyczył treści czynności prawnej. Możliwość uchylenia się od skutków czynności prawnej wywołana podstępem istnieje również w przypadku czynności prawnej o charakterze nieodpłatnym.