zasiedzeenie
1
# Bez kategorii

Zasiedzenie

Jest jednym ze sposobów nabycia określonego prawa wskutek upływu czasu oraz jedną obok prekluzji, przedawnienia i przemilczenia z instytucji dawności. Zasiedzenie znajduje swoje szczegółowe uregulowanie w przepisach 172-...
Czytaj dalej
# Bez kategorii

Świadczenie nienależne

Zgodnie z treścią art. 410 § 2 k.c. świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła ...
Czytaj dalej