roszczenie windykacyjne
0
# Bez kategorii

Roszczenie windykacyjne

Jest jednym z środków prawnych służących ochronie własności. Swoje uregulowanie znajduje w treści art. 222 § 1 k.c. zgodnie z którym właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została...
Czytaj dalej
# Bez kategorii

Ochrona prawa własności

Własność jest uważana za jeden filarów, na których się opiera cała konstrukcja systemu prawa cywilnego. Ochronę własności regulują przepisy art. 222-231 k.c. Ochrona własności realizowana jest poprzez cały system środków...
Czytaj dalej