# Bez kategorii

Ochrona prawa własności

Własność jest uważana za jeden filarów, na których się opiera cała konstrukcja systemu prawa cywilnego.
Ochronę własności regulują przepisy art. 222-231 k.c.
Ochrona własności realizowana jest poprzez cały system środków prawnych:
– roszczenia windykacyjne,
– roszczenia negatoryjne,
– roszczenia uzupełniające,
– roszczenia posesoryjne,
– pomoc własna
W kolejnych wpisach omówione zostaną poszczególne roszczenia.